Tuesday, February 17, 2009

kỹ thuật search trên Google (phần 7 tìm nhạc , phim trên google

?intitle:index. of? mp3 "keyword" -htm -html -asp -php "Last Modified" 2009
để tìm nhạc trên toàn bộ internet
"keyword" mp3 site:musicwebtown.com
để tìm nhạc trên 1 web cụ thể

Với keyword tên bài hát hoặc ca sỹ hoặc album
bạn cũng có thể thay MP3 bằng định dạng nhạc hay video bạn muốn tìm như MP4 FLV...
thay năm 2009 bằng năm bạn muốn tìm
Như vậy bạn đã có cả "ngân hàng" mp3 ! nhạc video file tài liệu ... trên mạng
muốn tải về máy có thể dùng IDM hoặc FlashGet down trực tiếp hàng loạt luôn